15 regeringsmaatregelen tegen onze pensioenen

De regering-Michel probeert te verdoezelen dat haar beleid er in de praktijk voor zorgt dat de pensioenen erop achteruitgaan. Wij keken achter de schone schijn en ontdekten 15 maatregelen die aantonen hoe de regering ons langer doet werken voor minder pensioen.

Om de ware aard van haar pensioenbeleid verbergen klopt de regering zich op de borst dat ze het minimumpensioen wil optrekken tot 1.206 euro, en dat ze ook het plafond voor het maximumpensioen wil verhogen.

Wat ze er niet bij vertelt, is dat die maatregelen betaald worden door algemene besparingsmaatregelen – zoals de indexsprong – en andere pensioenverlagende maatregelen die kwetsbare (toekomstige) gepensioneerden treffen, in het bijzonder de vrouwen.

Dit zijn de 15 belangrijkste:

 1. Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 tot 67 jaar tegen 2030. Nochtans stond die maatregel in geen enkel partijprogramma.
 2. Verhoging van de leeftijd en de loopbaanduur om vervroegd met pensioen te kunnen gaan: 63 jaar en 42 jaar loopbaan, in plaats van 62 jaar en 40 jaar loopbaan.
 3. Verhoging van de leeftijd en de loopbaanduur om met brugpensioen te kunnen gaan voor mensen met een zwaar beroep: 60 jaar en 40 jaar loopbaan, in plaats van 58 jaar en 35 jaar loopbaan.
 4. Verhoging van de leeftijd om met brugpensioen te kunnen gaan bij herstructurering: 60 jaar in plaats van 55 jaar.
 5. Verlaging van rendementsgarantie van de tweede pijler: van 3,25% naar 1,75%.
 6. Afschaffing van de pensioenbonus: dat is 180 euro minder pensioen per maand voor wie actief blijft tot 65 jaar.
 7. Afschaffing van de pensioenopbouw bij loopbaanonderbreking: 50 euro minder pensioen per maand voor elk jaar van loopbaanonderbreking.
 8. Afschaffing van de pensioenopbouw bij tijdskrediet: 50 euro minder pensioen per maand voor elk jaar van niet-gemotiveerd tijdskrediet dat je opneemt.
 9. Vermindering van het pensioen voor bruggepensioneerden die op vroege leeftijd zijn beginnen werken: tot 140 euro minder pensioen per maand voor wie op 16 is beginnen werken.
 10. Vermindering van het pensioen van werknemers die vrijwillig met brugpensioen (SWT) gaan of na een lange loopbaan: 25 euro minder pensioen per jaar met SWT.
 11. Vermindering van de pensioenopbouw voor mensen die geen job meer vinden: 25 euro minder pensioen per maand vanaf het tweede jaar van onvrijwillige werkloosheid.
 12. Afbraak van het ambtenarenpensioen: vier concrete maatregelen die het ambtenarenpensioen zoals we dat vandaag kennen reduceren met 300 euro of meer per maand.
 13. Verhoging van de belastingen op pensioenen, door de belastingschalen niet te indexeren.
 14. Omvorming van het gezinspensioen: tot 25 procent minder pensioen voor gehuwden waarbij één van de partners altijd thuis gewerkt heeft.
 15. En, last but not least, invoering van een pensioen met punten waardoor we steeds langer moeten werken voor minder pensioen.

Daarom is het hoog tijd dat we de afbraak van onze pensioenen een halt toeroepen. Laat je stem horen op www.blijfvanonspensioen.be

De PVDA eist:

 • een systeem waarbij het pensioen 75% van het loon bedraagt (in plaats van 60% nu), met een minimum van 1.500 euro.
 • terugbrengen van de pensioenleeftijd op 65 jaar en behoud van het brugpensioen vanaf 58 jaar, zonder verlies op het maandelijks bedrag van het wettelijk pensioen.

Dat is een maatschappijkeuze, en wij nemen duidelijk stelling in: ons pensioen is een recht. Het recht op een periode van rust in goede gezondheid na een leven van werk.
6 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Monique De Smet
  heeft deze pagina gevolgd 2018-07-19 12:36:23 +0200
 • Eugeen Van de Weyer
  heeft deze pagina gevolgd 2018-05-20 10:44:43 +0200
 • Niki Dens
  heeft deze pagina gevolgd 2018-05-17 14:04:23 +0200
 • Frieda Verbist
  heeft deze pagina gevolgd 2018-04-01 10:54:10 +0200
 • Ronny Lomme
  heeft deze pagina gevolgd 2018-02-23 12:06:45 +0100
 • Nick Dobbelaere
  publiceerde deze pagina in Pensioendossier 2018-02-13 17:42:47 +0100