70.000 mensen zeggen neen tegen pensioen met punten en eisen respect voor werkende bevolking

“De werkdruk wordt steeds groter en ze willen ons langer doen werken? Onmogelijk!” Het is een van de vele uitspraken die tonen wat werkelijk leeft bij de 70.000 mannen en vrouwen die vandaag uit alle hoeken van het land naar Brussel afzakten om te betogen tegen de pensioenplannen van de regering. We waren met dubbel zoveel als in december 2017. Een flinke slag voor de regering. 

Benjamin Pestieau

De betoging van vandaag was niet zomaar een mobilisatie van doorgewinterde vakbondsmilitanten. De oproep van de vakbonden werd breed gevolgd. Er waren gepensioneerden, leerkrachten, mensen uit de distributiesector, piloten, werknemers uit de metaal-, chemie- en bouwsector, uit de private en de openbare sectoren, en allemaal uit het noorden en het zuiden van het land.

Kortom, al die mensen die in België elke dag weer welvaart creëren. Velen van hen kunnen de druk op het werk niet meer aan. Vanaf een bepaalde leeftijd wordt die letterlijk onhoudbaar. Dat blijkt trouwens uit een nieuwe studie van Geneeskunde voor het Volk die aantoont dat op de leeftijd van 59 jaar slechts een op de drie werknemers nog in staat is om zijn of haar job volledig uit te oefenen.

Het pensioen met punten: niet informeren, maar definitief afvoeren

Het strategische plan van de regering om het pensioen met punten in te voeren, wordt niet aanvaard. Ter herinnering: deze hervorming wil een mechanisme invoeren waarmee de regering ons automatisch langer kan doen werken of ons minder pensioen geven in functie van de levensverwachting en de toestand van de begroting. Dat systeem bestaat in Zweden al enkele jaren en vandaag moeten de Zweden tot hun 68,5 jaar werken om even veel pensioen te hebben als voorheen op 65. Ook in Duitsland kennen ze dat systeem. Het werd er in 2002 ingevoerd en het pensioenbedrag is er in vergelijking met de lonen 10% gedaald.

De werkende bevolking is woedend over deze hervorming, maar volgens minister van Pensioenen Bacquelaine hebben de mensen het allemaal niet goed begrepen. “We moeten de mensen uitgebreider informeren”, zegt hij. Vandaag stelde PVDA-volksvertegenwoordiger vanop het podium aan de tienduizenden betogers de vraag. Hebben ze begrepen wat de hervorming inhoudt? “Ja”, was het duidelijke antwoord. Maar zijn ze het ermee eens? “Neen!” De mensen hoeven niet geïnformeerd te worden, het plan moet worden afgevoerd.

Het recht op gezondheid

Ook over de hervorming van de zware beroepen zijn de mensen woedend. Een hervorming waarbij er alleen maar verliezers zijn. Hier durft de minister zelfs te beweren dat de werknemers “nieuwe rechten” krijgen. Het lijkt wel alsof hij de spot drijft met mensen die nu al geconfronteerd worden met een stijgende werkdruk en die het helemaal niet zien zitten om steeds langer te werken.

Als deze hervorming erdoor komt, zal niemand nog kunnen stoppen voor zijn zestigste. Bovendien zullen de werknemers met een zwaar beroep er financieel flink op achteruitgaan. De betogers eisen het recht om te kunnen stoppen voor hun lichaam het helemaal opgeeft.

“Nog meer druk op het werk, ons langer laten werken en ons als vuilnis aan de kant zetten als we ziek zijn van het werken: zo’n beleid, daar passen we voor.” De kwestie van werkdruk en hoe er wordt omgegaan met zieke werknemers, hield heel veel betogers bezig. Dat is iets dat met name sterk leeft bij de mensen die werken in de distributiesector, die dan ook in groten getale mee betoogden. Een opmerkelijke delegatie was er van Lidl, waar de werknemers onlangs na enkele stakingsdagen een overwinning behaalden. Overal zorgt de stijgende werkdruk voor een stijging van het aantal langdurig zieke werknemers. De betogers eisen een ander beleid dan het sanctioneringsbeleid dat de regering oplegt. Ze willen een beleid dat de werkdruk verlaagt en dat mensen die er ziek van worden de tijd en de ruimte krijgen om zich te verzorgen zonder dat ze moeten vrezen voor sancties of ontslag.

De PVDA steunt de sociale beweging

“De betoging van vandaag is erg belangrijk”, zegt Raoul Hedebouw. “Dit soort acties is de enige taal die de regering begrijpt. Het is trouwens op straat dat we al onze sociale verworvenheden behaald hebben. En ook nu gaan we de regering terugdringen. De regering moet luisteren naar de stem van de 70.000 mensen die vandaag op straat kwamen.”

De PVDA vindt dat we een andere weg moeten inslaan. Als meer werken ziek worden van het werk, dan moet het beleid ervoor zorgen dat de werkdruk daalt, dat er zorg en begeleiding is, in plaats van sancties en ontslagen. En dat er voor iedereen een periode van rust in zo goed mogelijke gezondheid is na een loopbaan van jaren van hard werk.

Daarom vraagt de PVDA dat de plannen voor het pensioen met punten worden ingetrokken, dat de pensioenleeftijd weer op 65 wordt gebracht, dat er weer een goed systeem komt zodat mensen op hun 60ste met vervroegd pensioen kunnen, dat mensen vanaf 55 jaar eindeloopbaantijdkrediet kunnen opnemen en dat er een specifieke regeling komt voor mensen met zware beroepen zodat zij op 58 jaar kunnen stoppen. Het pensioenbedrag moet trouwens minimaal 1.500 euro bedragen.

“Dat is perfect betaalbaar, maar dan moeten we daar wel voor kiezen”, besluit Raoul Hedebouw. “Er zijn steeds meer miljonairs, er is steeds meer fiscale fraude, er gaan steeds meer cadeaus naar multinationals die alleen maar de aandeelhouders rijker maken, en dan zou er geen geld genoeg zijn voor de pensioenen? De werknemers van Lidl hebben het onlangs nog bewezen: strijd loont. Als de regering niet luistert en niet terugkomt op haar pensioenhervorming, dan zal de werkende bevolking respect opeisen door op straat te komen. En dan zal de PVDA aan haar zijde staan.”

Help ons mee aan 50.000 handtekeningen voor onze pensioenen

Teken ook voor onze pensioenen

 


Schrijf als eerste een commentaar

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.