Pensioen met punten: een tombola zonder winnend lot

Ken je het pensioen met punten al? Het is een soort pensioentombola die de regering ons wil opleggen. Gedaan met uitrekenen hoeveel en vanaf welke leeftijd je welk bedrag zult krijgen. Dat zie je niet zitten? De PVDA ook niet. De partij roept op om op te komen voor het recht op een fatsoenlijk pensioen. 

Hoe werkt het pensioen met punten?

“De grootste pensioenhervorming sinds de Tweede Wereldoorlog”, zo noemde een liberale volksvertegenwoordiger het. Nogal gewichtig, maar een stap vooruit is het niet. Met dit nieuwe systeem weet je pas op het laatste moment hoeveel pensioen je gaat krijgen. Meer dan drie jaar op voorhand heb je ook geen zekerheid over de leeftijd waarop je met pensioen kunt. Een echte tombola dus, maar eentje waarin er geen winnaars, maar enkel verliezers zijn.

“Je koopt geen eten met punten maar met euro’s”

Om het systeem te begrijpen vertrekken we van hoe het nu werkt. Vandaag wordt in de pensioentoren in Brussel voor iedere werknemer een pensioenrekening bijgehouden. Daarop staat een deel van ons loon. Onze pensioenbijdrage wordt er dus elk jaar vastgelegd. Dat zijn verworven rechten waar niemand iets aan kan veranderen.

Bij het pensioen met punten wordt het pensioen niet opgebouwd met euro’s, maar met punten. Je krijgt één punt per gewerkt jaar aan een gemiddeld loon. Voor een jaar waarin je 10% minder verdient wordt dat 0,9 punten. Verdien je 10% meer dan wordt dat 1,1 punten.

“Je koopt geen eten met punten maar met euro’s”, zei PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw al.

Hoeveel zijn die punten waard?

Dat is een van de addertjes onder het gras. Het is pas op het einde van je loopbaan dat je te horen krijgt wanneer je deze punten kunt omzetten in een pensioen en welke waarde aan de punten wordt toegekend. Minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) legde al fijntjes uit dat dit zal afhangen van de “demografische en financiële ontwikkelingen”.

Als de overheid opnieuw de banken moet redden, zoals in 2008, zal ook dat je pensioen doen dalen

Dat is een zeer ernstig probleem. De waarde van het punt zal evolueren naargelang de hoogte van het gemiddelde loon. Hoe meer interim- en flexi-jobs er zijn, hoe lager je toekomstige pensioen. En dat soort jobs komen er onder deze regering meer en meer.

Hetzelfde geldt voor de overheidsschuld. Als de overheid opnieuw de banken moet redden zoals dat in 2008 gebeurde toen die teveel hadden gespeculeerd zal dat ook je pensioen doen dalen. De overheid wil de pensioenen in de toekomst herleiden tot een instrument om de begroting in evenwicht te houden.

Als we langer leven gaat je pensioen omlaag. Zo maakt de overheid van iets positiefs - we gaan langer leven - een slechtnieuwsshow. Je moet maar durven.

Meerdere ministers (met elk een pensioen van 6.500 euro) riepen in koor: “De pensioenen zullen niet dalen.” Niets is minder zeker dan dat. In Duitsland werd het puntensysteem reeds ingevoerd. Daar stelt men vast dat de pensioenen sinds 2002 7% zijn verminderd in verhouding tot de evolutie van de lonen.

Voor de PVDA is het pensioen een recht en geen tombola.

Het puntensysteem verandert grondig de manier waarop ons pensioensysteem wordt georganiseerd. En vooral niet in positieve zin: men organiseert de onzekerheid. Daarom wil de PVDA alles doen om te verhinderen dat de overheid dit systeem invoert.

Het pensioenbeleid is de zwakke plek van deze regering en dat beseft ze

We roepen zoveel mogelijk mensen op om alarm te slaan. Het is nog niet te laat. Het pensioenbeleid is de zwakke plek van deze regering en dat beseft ze. Heel wat mensen hebben de talrijke antisociale hervormingen niet verteerd. Hervormingen die ons langer willen doen werken voor minder pensioen. Het is een van meest onpopulaire maatregelen. Dat vergroot de kans voor een sterke, massale en vastbesloten beweging om deze strijd te winnen. Het is aan ons om duidelijk te maken dat de overheid niet ongestraft onze sociale zekerheid kan afbreken.

Goede pensioenen voor iedereen

Mensen die hun hele leven hebben gewerkt hebben recht op rust en een fatsoenlijk inkomen. Daarom willen we geen puntensysteem. Wij zijn voor het behoud van de wettelijke pensioenleeftijd op 65, behoud van vervroegd pensioen op 60 en voor behoud van het recht op prepensioen vanaf 58 jaar.

Hogere pensioenen zijn absoluut betaalbaar

Wij stellen ook voor de pensioenen op te trekken naar 75% van een gemiddeld inkomen met een minimum van 1.500 euro. Dat is met name belangrijk voor heel wat vrouwen. Zij worden in het bijzonder getroffen door de huidige regeringsmaatregelen.

Hogere pensioenen zijn absoluut betaalbaar. Dat bewijst Oostenrijk waar de wettelijke pensioenleeftijd nog steeds op 60 jaar ligt voor vrouwen en 65 voor mannen. En de pensioenen liggen er minstens 50% hoger.

Meer weten over de vele aanvallen die de regering al uitvoerde op de pensioenen? Lees hier het interview met PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte.

1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Maria Van den Broeck
    heeft deze pagina gevolgd 2017-11-10 22:59:55 +0100