Pensioen met punten: doorzetten om het definitief te begraven

Het gevaar is nog niet geweken. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) liet deze week nog maar eens weten: dit jaar wil hij het “pensioen met punten” invoeren. Ondanks de vele tegenkantingen van vakbonden en andere organisaties …

Het pensioen met punten is een nieuw systeem dat de regering wil invoeren om ons langer te doen werken voor minder pensioen (lees hier waar het over gaat). Met dat systeem wordt de loopbaan van de mensen automatisch langer en wordt het pensioenbedrag automatisch afgeremd door de evolutie van de levensverwachting en de financiële toestand van de overheid. Met dat nieuwe systeem zul je ook pas drie jaar van tevoren weten wanneer je daadwerkelijk met pensioen kunt.

Op 19 december 2017 kwamen in Brussel bijna 40.000 mensen op straat. Dat joeg de regering toch wel schrik aan. Zakenkrant De Tijd betreurde in haar hoofdartikel van 16 januari de terughoudendheid van de regeringspartijen. Ze hebben schrik, want het pensioen is een onderwerp dat heel gevoelig ligt bij de bevolking. En bovendien zijn er volgend jaar verkiezingen. Maar De Tijd vindt dat “gebrek aan moed” een jammere zaak. Ze spoort de ministers aan vooruitgang te boeken. En de minister van Pensioenen blijkt die aanmoedigingen gehoord te hebben. Hij wil het nieuwe systeem redden, een systeem dat tegemoetkomt aan twee grote bekommernissen van het bedrijfsleven over het stijgende aantal gepensioneerden.

De eerste grote zorg van werkgeversorganisatie VBO is dat een stijging van het aantal gepensioneerden tot “hogere sociale uitgaven” zal leiden: “De uitgaven voor pensioenen zullen enkel toenemen”, maakt het VBO zich ongerust. Als gevolg van de hogere levensverwachting zouden de vergrijzingskosten oplopen van 10,1% van het bbp nu tot 12,8% van het bbp tegen 2040. Maar wat wil dat nu juist zeggen? Met de toename van het aantal gepensioneerden zullen we meer moeten uitgeven voor… de pensioenen en de gezondheidszorg voor ouderen. Een nachtmerrie voor het VBO. Want meer sociale uitgaven, dat betekent minder cadeautjes voor de bedrijven. Voor het VBO is een mens geen menselijk wezen. Voor hen is een mens enkel waardevol als hij deelneemt aan het productieproces en de aandeelhouders slapend rijker kan maken. Kun je nagaan hoe ze over een “oude” mens denken …

Lagere werkloosheid, de grote schrik van het patronaat

Wat het VBO niet vertelt, is dat wij, werknemers, steeds meer rijkdom voortbrengen. Dat heet productiviteitsverhoging. Wat gaat men met al die extra rijkdom doen? Cadeau geven aan de bedrijven? Of een deel ervan besteden aan betere lonen en een kortere werkduur (per week of over de hele loopbaan)?
Wat het VBO ook niet vertelt, is dat het cijfer 12,8% – dat als onbetaalbaar wordt weggehoond – nog een stuk lager is dan wat Oostenrijk, Frankrijk en andere landen vandaag betalen voor de financiering van hun pensioensysteem. Waarom is dat in die landen mogelijk en bij ons niet?

Het VBO heeft trouwens nog iets waar het van wakker ligt. Waar het nachtmerries van heeft. Als het aantal gepensioneerden stijgt, dan dreigt de werkloosheid te … verminderen. Nog een schrikbeeld! Het patronaat heeft die werkloosheid immers nodig. Het wil de ouderen op de arbeidsmarkt houden om te voorkomen dat het aantal werkzoekenden daalt. “Want in dat geval zullen we niet meer in staat zijn de loonstijgingen in de hand te houden”, staat in documenten van het VBO te lezen. Minder werklozen, dat betekent minder concurrentie tussen loontrekkenden. Minder concurrentie, dat betekent dat werknemers minder angst hebben hun werk kwijt te raken. En werknemers met minder angst hebben, dat betekent meer strijd en loonsverhogingen. Met andere woorden, de regering en het VBO willen ouderen langer aan het werk houden om te vermijden dat de jongeren, morgen, meer zouden verdienen.

Samengevat kunnen we stellen dat in die plannen niks goeds schuilt. De betoging tegen het pensioen met punten van 19 december laatstleden was een goed begin. 40.000 mensen hebben de regering aan het twijfelen gezet, op minder dan een jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar om ervoor te zorgen dat die twijfel daadwerkelijk tot de afschaffing van het pensioen met punten leidt, zullen we nog veel talrijker op straat moeten komen.


2 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Ludo Verheyden
    heeft deze pagina gevolgd 2018-01-18 15:57:43 +0100
  • Nick Dobbelaere
    publiceerde deze pagina in Pensioendossier 2018-01-17 14:53:43 +0100