Als je 67 bent, zijn alle beroepen zwaar. Steun het plan 65-60-55

Benjamin Pestieau

“Een lijst die 50% van de beroepen als zwaar erkent, is onmogelijk en onbetaalbaar”. Dat zei onlangs Open Vld-pensioenspecialist Vincent Van Quickenborne, de vorige minister van Pensioenen. Al dagen proberen Open Vld en N-VA de werknemers tegen elkaar op te zetten over de vraag wie er een zwaar beroep heeft. Maar eigenlijk, als je tot je 67ste moet werken, dan is elk beroep zwaar… tenzij misschien als je minister of parlementslid bent.

 

De kern van het probleem is dat de regering de wettelijke pensioenleeftijd optrok van 65 naar 67 jaar

Laten we vooral niet vergeten dat de kern van het probleem is dat de regering de wettelijke pensioenleeftijd optrok van 65 naar 67 jaar. Een maatregel die onrealistisch en onaanvaardbaar is voor bijna iedereen. De liberale pensioenminister Bacquelaine probeerde de gemoederen te sussen door te stellen dat maar een kleine minderheid van de bevolking zou moeten werken tot 67 jaar. De rest zou vroeger kunnen stoppen dankzij de erkenning als zwaar beroep of dankzij het vervroegd pensioen.

Vandaag vallen de maskers af. De criteria die de regering oplegt om met vervroegd pensioen te gaan, zijn zo streng dat de helft van alle vrouwen al verplicht zal zijn effectief tot hun 67ste te werken. En het nieuwe systeem om te bepalen wat een zwaar beroep is? Dat slaat ten eerste maar op een minderheid van de werkende bevolking. Ten tweede wordt het onmogelijk gemaakt om voor de leeftijd van 60 jaar te stoppen, zelfs voor mensen die op jonge leeftijd zijn beginnen te werken en hoe zwaar het beroep ook is. En tot slot: hoe zwaar je beroep was, hoe lager je pensioen.

Waarom het brugpensioen moet behouden blijven

Met dit systeem konden heel wat werknemers vanaf hun 58ste stoppen na 40 jaar loopbaan. Vroeger was dat zelfs na 35 jaar loopbaan.

Die mensen kregen een uitkering, die aangevuld werd door de werkgever, tot de officiële pensioenleeftijd. Ondertussen bleven ze ook pensioenrechten opbouwen. Op het moment van de definitieve pensionering (op 65 jaar), had de werknemer dus een volledig pensioen. Met de hervorming van de regering is dat niet meer zo. Iemand wiens beroep erkend wordt als “zwaar beroep” stopt met werken, bouwt hij/zij ook geen pensioenrechten meer op.

Nemen we een voorbeeld. Een volledige loopbaan bedraagt 45 jaar. Als je beroep erkend wordt als “zwaar beroep” kun je na 38 jaar loopbaan stoppen op je 60ste. Maar je pensioen zal maar berekend worden op die 38 loopbaanjaren. Voor je pensioenberekening verlies je dus zeven jaar loopbaan. Dat komt neer op ongeveer 250 euro per maand minder pensioen.

Zo lang werken is onrealistisch, onhoudbaar en onmogelijk voor de meeste mensen

De levensverwachting in gezonde levensjaren ligt in België onder de 64 jaar. En dat is de laatste tien jaar niet verbeterd. Uit een studie van Geneeskunde voor het Volk en de PVDA blijkt dat op de leeftijd van 59 jaar nog slechts een op de drie werknemers in staat is zijn of haar job volledig te beoefenen. De anderen zijn ofwel arbeidsongeschikt door ziekte, ofwel kunnen ze verder werken, mits er aangepast werk voorzien is.

Ministers leven zelf bijna 10 jaar langer in goede gezondheid dan de meeste werknemers, maar willen zieken verplichten te blijven werken

Dat betekent dat onze ministers – die zelf bijna tien jaar langer in goede gezondheid leven dan de meeste werknemers – zieke mensen willen verplichten te blijven werken.

De levensverwachting in goede gezondheid ligt in België erg laag in vergelijking met andere Europese landen maar ook als je die afzet tegenover de rijkdom die in ons land geproduceerd wordt. We brengen allemaal samen een enorme rijkdom voort en toch zijn de Belgische werknemers niet echt gezond. Is dat normaal?

En dus mogen we ons niet tegen elkaar laten ophitsen, want met zwaar werk hebben we allemaal te maken. We mogen niet in de val van de regering trappen, die ons leven ondoenbaar maakt en dan ons wil laten discussiëren over de vraag of mijn beroep niet zwaarder is dan dat van mijn buurman.

Het plan 65-60-55

We hebben een andere benadering nodig. Een systeem waarin iedereen vroeger mag stoppen met werken met een goed pensioen. Daarom is de PVDA voorstander van het plan 55-60-65 dat veel vakbondsmensen naar voren schuiven. Het is een regel die voor iedereen geldt en die het einde van een loopbaan haalbaar maakt. Waarover gaat het juist?

Ten eerste, de wettelijke pensioenleeftijd moet terug naar 65 jaar. Werken tot 67 jaar is bijna in alle beroepen onmogelijk.

Daarnaast kan iedereen vanaf 60 jaar vervroegd met pensioen gaan. Want we eindigen onze loopbaan niet allemaal even fit en gezond. Wie daar nood aan heeft, zou vroeger moeten kunnen stoppen.

Tenslotte moet iedereen de kans krijgen op een eindeloopbaantijdkrediet op 55. Daarmee kun je dan vanaf 55 jaar je werkweek verminderen tot 30 uur, zodat je fysiek kunt recupereren.

Deze cijfers gelden voor iedereen, maar er komen uitzonderingen voor bepaalde bijzonder zware jobs (nachtwerk, ploegenwerk ...). Voor die jobs, moet er het recht zijn op brugpensioen vanaf 58 jaar, na 35 jaar carrière.

Onze pensioenen zijn wel degelijk betaalbaar. Het is gewoon een politieke keuze

Beter dan niks?

Sommigen denken dat de invoering van de wet op de zware beroepen “beter is dan niks”. Ze vergissen zich. Voor de openbare sector is deze wet een ramp. De wet schaft gewoon alle voordelige pensioensystemen af, zodat de overgrote meerderheid van de werknemers in de openbare sector vele jaren langer (sommigen tot zeven jaar langer!) zullen moeten werken voor een veel lager pensioen. De regering heeft zelfs uitgerekend dat die wet een besparing oplevert van ruim 2,5 miljard euro op de rug van de gepensioneerden uit de openbare sector.

We kunnen beter de huidige systemen blijven verdedigen: de preferentiële tantièmes in de openbare sector, het vervroegd pensioen in de privésector

Voor de privésector wil de regering een systeem invoeren dat ons langer doet werken voor minder pensioen, dat is dus slechter dan het huidige vervroegd pensioen.

We kunnen dus beter de huidige systemen blijven verdedigen: de preferentiële tantièmes in de openbare sector, het vervroegd pensioen in de privésector.

Een politieke keuze

De ministers beweren dat onze pensioenen onbetaalbaar zijn, maar zien er geen graten in om 15 miljard euro te betalen voor de aankoop van jachtvliegtuigen die overal in de wereld oorlog gaan voeren. Ze beweren dat er geen geld is, terwijl er elk jaar voor tientallen miljarden gefraudeerd wordt in belastingparadijzen, met de zegen van de Belgische wet. Ze beweren dat er geen geld is, terwijl multinationals torenhoge winsten maken dankzij de vele cadeautjes van de regering.

Onze pensioenen zijn wel degelijk betaalbaar. Het is gewoon een politieke keuze. Heel wat landen in Europa besteden een veel groter deel van hun rijkdom aan hun wettelijke pensioenen. Waarom kan in België niet wat in landen als Oostenrijk en Frankrijk wel mogelijk is?


2 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Eric Van Honste
  heeft gereageerd 2018-06-15 20:38:00 +0200
  Deze regering deugd gewoon niet!!!!! Het enige wat ze willen is de zwakkere groepen zoals de gepensioneerden zoveel mogelijk afnemen…En de verdeeldheid onder de werknemers is door dezelfde regering reeds gerealiseerd zodat er naar gewoonte (zéker door de Vlaming) weinig protest is tenzij door wat briefjes te schrijven op het net….En soms druipt de jaloezie er dan af als je leest wat sommigen onder ons durven schrijven, men gunt een ander in deze tijd gewoon niets meer!!!!!! De jongeren noemen meestal de ouderen die op SWT of brugpensioen zijn dikke profiteurs, maar als er gestaakt moest worden tegen de regering dan haken de meesten wel af? “BIJNAALLE WERK IS ZWAAR EN ZEKER WANNEER MEN +58 is (en dat beseffen o.a. de jongeren ook niet)! Het hangt ook af van mens tot mens,ik ben op SWT gegaan op 58 en mijn pijp was uit om de job naar behoren uit te voeren, ik ben dan ook reeds 25 jaar…diabeet en ben constant moe! Op al die gewerkte jaren heb ik eigenlijk maar 1 persoon gekend die nog echt wat wou verder werken en deze is dus ook toen op brugpensioen gegaan op 58 en heeft erna nog wat bijgewerkt voor een garage (lichte job!) Voor de rest was het merendeel gewoon “op”….of waren niet meer gezond!
  De regel die de PVDA volgt in deze materie vind ik véél logischer 55-60-65 en ik denk dat de meesten zich daarin kunnen vinden!!!!!!!! En dan nog een pensioen van een 1700-1800 euro voor iedereen die gewerkt heeft, dan kunnen dezen ook later hun rusthuis mss betalen op hunne oude dag na een leven werken i.p.v. het uit te delen aan de nieuwe Belgen en gelukzoekers die onze kassen deels leegzuigen zonder er (veel) voor gewerkt te hebben!!!
  Onze "TOP"ministers kunnen merendeel nog wel op pensioen op 55 met een klein loontje van “maaaaar” 6000-6500 euro…Als je teveel denkt aan onze politici en wat deze doen dan word…..je niet goed en ziek!!!!!!!!!!!!!! En als we weer gaan “MOETEN” stemmen, welke andere partijen zijn er dan?
  Het VB waar nog steeds een “cordon” op rust bij onze zogezegde democratie of de PVDA, waar ikzelf het voor 90% mee eens ben behalve met…….het migratiebeleid… Dus zullen dezelfden er waarschijnlijk wéér aan komen om verder luilekker hun zakken te vullen, gewoon niet eens luisteren naar de burgers en verder hogere taksen en belastingen realiseren vooral voor de zwakkeren in onze maatschappij…enz.En dan spreek ik nog niet over het lakse laffe beleid inzake integratie en migratie…. Men word hier in den Belgistan gewoon ziek!!!!!!!!!!!!!!
 • Nick Dobbelaere
  publiceerde deze pagina in Pensioendossier 2018-06-13 16:59:25 +0200