Zware beroepen: zieke werknemers worden dubbel benadeeld

Je wordt ziek omdat je een zwaar beroep uitoefent? Dan zal je langer moeten werken voordat je op pensioen kan. En hoe zwaarder je beroep, hoe meer je gestraft zal worden. Dat zal het gevolg zijn van het wetsvoorstel over zware beroepen dat de regering vandaag in kern bespreekt. “De logica ‘hoe meer je ziek bent, hoe langer je moet werken” is onaanvaardbaar. In een menselijke samenleving, zou het omgekeerd moeten zijn”, zegt Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA.

De PVDA analyseerde de dramatische gevolgen van deze wet in het licht van enkele getuigenissen die de laatste week binnenkwamen.

Anne* werkt in de dienstensector: “Acht jaar geleden ging ik in de sector van de dienstencheques werken als schoonmaakster en huishoudhulp. In het begin vond ik dat fantastisch, maar stilaan werd het zwaar. Klanten verwachten dat hun huis van kop tot teen perfect proper is als ik er na vier uur schoonmaken vertrek. Maar dat is onmogelijk, hé. De werkgever tempert die verwachtingen niet en zelf wil je ook geen klant verliezen. Dan werk je hard door: ramen zemen, schuren, stofzuigen, met emmers sleuren, meubels verplaatsen… Mijn onderrug kon dat op de duur niet aan. En de spieren in mijn polsen raakten overbelast, het werd moeilijk om voortdurend dweilen uit te wringen. Cortisone-injecties hielpen niet meer. Dan ben ik geopereerd. Vijf maand lag ik buiten strijd. Nu ben ik parttime weer aan de slag. Ik begrijp perfect waarom veel collega’s fulltime beginnen, maar dan naar parttime overschakelen. Een fulltime hou je hier niet vol. Na enkele jaren ga je eronderdoor.”

Het werk van Anne zal misschien erkend worden als zwaar beroep. Dat belooft de minister tenminste. Maar al de gevolgen op haar lichaam die acht jaar werken in de dienstensector teweeg hebben gebracht, zullen niet erkend worden. De maanden ziekte, het feit dat ze naar een halftijdse job moest overgaan ... Dat alles heeft tot gevolg dat ze langer zal moeten werken.

Hetzelfde geldt voor Magali*, een nachtverpleegkundige. Ook hier beloofde de minister dat haar job erkend zou worden als zwaar beroep. Magali werd echter tweemaal zwanger tijdens haar loopbaan. Als verpleegkundige werken tijdens een zwangerschap is een risico, dus ze moest onmiddellijk stoppen met werken. Magali kan een aantal maanden niet werken. Gevolg: langer werken ... want het wetsvoorstel geldt enkel voor “effectief gepresteerde diensten”.

Hier eindigt het slechte nieuws echter niet voor Magali. Na 25 jaar loopbaan krijgt ze hartproblemen. De stress en de nachten worden haar te veel. De dokter raadt aan te stoppen met nachtwerk. Voor de laatste 20 jaar van haar loopbaan wordt ze overgeplaatst naar een dagploeg. Door de nieuwe wet tellen deze jaren niet of minder mee als zwaar beroep.

“Overplaatsing, ziekte, zwangerschap of moederschapsrust, … dat telt allemaal niet mee. Sommige werknemers zullen een aantal jaren langer aan de slag moeten blijven. Het zijn bovendien de zwaarste beroepen die het hardst gestraft worden. Het gaat hier om de beroepen met het hoogste risico op ziekte omwille van de job”, verwijt Raoul Hedebouw.

Voor de PVDA mag geen enkele arbeider of arbeidster benadeeld worden in zijn of haar pensioenrechten omwille van ziekte of zwangerschap, terwijl ze een zwaar beroep uitoefenen. Raoul Hedebouw sluit af met: “Dit is een basisprincipe. We willen dat de regering om dit erkent en we steunen dan ook de vakbonden in hun mobilisering voor de actie van 16 mei voor onze pensioenen.

*namen zijn aangepast.


Schrijf als eerste een commentaar

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.